Showing 2 Result(s)

10 jaar na de val van Bear Stearns

Het Sustainable Finance Lab (SFL) was op 14 maart jl. de gastheer van een druk bezochte en zeer geanimeerde bijeenkomst, waarin werd teruggeblikt op het decennium sinds het begin van de financiële crisis. Voor insiders was het meeste dat aan de orde kwam wellicht bekend. Maar voor mij was het verrassend dat er met betrekking …