De solidariteit en samenwerking van nu moeten we verankeren in de economie [Dutch]