Binnen het programma Finance and the Common Good worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd die specifiek zijn bedoeld voor jonge professionals die werken in- of met interesse voor de financiële sector. Bankiers, ambtenaren, onderzoekers, journalisten, toezichthouders, financieel specialisten etc. Deelname aan de bijeenkomsten is op uitnodiging. Wil je in de toekomst meedoen? Neem dan contact met ons op.

Inhoudelijk houden we ons in de komende serie bijeenkomsten bezig met drie hoofdthema’s, die we in de huidige omstandigheden bijzonder relevant achten. In sommige bijeenkomsten staat één van de deelthema’s duidelijk op de agenda, in andere gevallen overlappen zij elkaar.
1) De post-corona economie
Corona zet een hoop maatschappelijke vooronderstellingen op scherp. Niet voor niets wordt er in hoog tempo geschreven en gepubliceerd, door wetenschappers, journalisten en andere public intellectuals. Sommigen halen slechts oude stokpaardjes van stal. Anderen schrijven juist vernieuwende en hoopvolle pamfletten. Hoe dan ook is door Corona duidelijk geworden: in korte tijd kan er veel veranderen. De definitieve gevolgen van Corona voor economie en de financiële sector moeten nog gaan blijken. Het zal pijn gaan doen. Maar tegelijkertijd opent zich een window of opportunity voor herbezinning en hervorming. Wat kan en moet er gaan veranderen zodat we een sociaal en ecologisch duurzame economie kunnen inrichten? En hoe veranderen we zo dat we daarmee ook de samenleving versterken?

2) Europa
Sinds een korte tijd staat dat Europa er in geopolitiek opzicht alleen voor; voormalig bondgenoten (VK, Rusland, Turkije) zijn het continent niet meer a priori gunstig gezind. Bovendien weet Europa zich ingeklemd tussen de (ideologische) uitersten van de Verenigde Staten enerzijds en China anderzijds. Europa kent van oudsher de belofte van het “kapitalisme met een menselijk gezicht”. Het midden tussen uitersten. In de nasleep van genoemde geopolitieke spanningen én de Corona-crisis wordt het weer de vraag: hoe kunnen we de eigen Europese economische traditie begrijpen en (opnieuw) vormgeven?

3) De nieuwe generatie
Jonge professionals in- en om de financiële sector zijn grotendeels van de post-crisisgeneratie (2008). Velen van hen hebben daarom in het afgelopen (ruime) decennium al gemerkt dat de sector voor grote uitdagingen staat. En die uitdagingen worden niet kleiner. Omdat deze generatie jonge professionals nog een lange carrière te gaan heeft, is zij er bij uitstek bij gebaat om te spreken over een duurzame en robuuste economie en financiële sector. Maar ook andere thema’s lijken van belang voor de nieuwe generatie professionals: persoonlijke groei, gelijkheid, verantwoordelijkheid, goed leiderschap en de balans werk-privé. In het bespreken van economie en finance zoeken we bij uitstek naar het perspectief dat voor/op jonge professionals van toepassing is. Hoe kunnen we leiders van morgen helpen?

Wil je je aanmelden voor (een van) de aankomende bijeenkomsten? Neem dan contact op met Kees Buitendijk (e-mail)